Polityka prywatności - iPermaDerm

Polityka prywatności

  /  Polityka prywatności

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego przetwarzania. Współadministratorami Państwa danych osobowych oraz danych o stanie zdrowia, gdy zostały podane, jest Sklep Dermalogika z siedzibą przy ulicy Sułkowskiego 36 w Bydgoszcz 85-655. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, również danych o stanie zdrowia, gdy zostały podane, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do żądania dostępu do danych osobowych, z prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych i z prawa do przenoszenia danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych wobec obu współadministratorów prosimy zgłaszać na adres e-mail: rodo@centrummike.pl Ponadto, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, również danych o stanie zdrowia, gdy zostały podane, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Odbiorcami danych osobowych oraz danych o stanie zdrowia, które przetwarzają współadministratorzy są osoby współpracujące z współadministratorami oraz podmioty zewnętrzne, z których usług korzystają współadministratorzy. Dane osobowe są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzystają współadministratorzy i przetwarzane wyłącznie przez podmioty, do których przekazanie danych osobowych z Unii Europejskiej jest dopuszczalne, gdyż zobowiązały się do stosowania zasad ochrony prywatności danych.

Natomiast dane o stanie zdrowia nie są przekazywane do państw trzecich. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosują odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W przypadku, gdy podawali Państwo dane osobowe i dane o stanie zdrowia, to ich podanie było dobrowolne, ale konieczne do wykonania zabiegu, gdyż w przypadku nie podania tych danych zabieg nie mógłby zostać wykonany. Ponadto wyrazili Państwo zgodę na wykonanie zabiegu mikropigmentacji przed wykonaniem tego zabiegu.

W obecnej chwili zarówno dane osobowe, jak i dane o stanie zdrowia przetwarzane są w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach w zależności od rodzaju przetwarzanych danych, a mianowicie: dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa cywilnego; dane osobowe przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu zakończenia prowadzenia działalności marketingowej przez współadministratorów; dane o stanie zdrowia przetwarzane są, po wykonaniu zabiegu, do obrony ewentualnych roszczeń, których może dochodzić osoba, na której został wykonany zabieg, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do obrony roszczeń do upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa cywilnego.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.